De Recreantencommissie heeft als doel het verzorgen van diverse activiteiten zowel op sportief gebied als op het gebied van ontspanning.

Een aantal van deze activiteiten hebben een jaarlijks terugkerend karakter, zoals de:

  • Recreantentrainingen
  • Feestavonden
  • Oliebollentoernooi
  • Slotavond (laatste speelavond van het seizoen)
recreanten
De indeeltafel

Zij draagt echter ook haar steentje bij op tal van andere terreinen en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de indeling van het speelschema op de “recreantenavonden”.