Lidmaatschap Informatie

Waar wordt gespeeld?
Er  wordt gespeeld in de Sporthal Lagewei aan de Ploegwei 3 te Barendrecht op:

maandag van 19.15 – 22.15 uur senioren – recreatie vrijspelen
dinsdag van 18.00 – 19.00 uur
19.00 – 22.00 uur
jeugdtraining (extra)
senioren-competitietraining (A en B)
woensdag van 18.30 – 20.00 uur jeugdtraining selectie
donderdag van 19.15 – 22.15 uur senioren – recreatie vrijspelen
vrijdag van 19.30 – 22.00 uur senioren-competitietraining (A en B)
zaterdag van 09.00 – 12.00 uur jeugdtraining

Jeugdleden vanaf 16 jaar mogen, in overleg met de trainer, met de senioren meespelen.
Op erkende feestdagen en tijdens de grote schoolvakantie is de sporthal gesloten. zie ook de agenda.

Wat is de aanmeldingsprocedure?
Zodra het aanmeldingsformulier is ontvangen bij de ledenadministratie en deze bericht heeft ontvangen van de penningmeester dat het inschrijfgeld is bijgeschreven zal contact met u worden opgenomen om een datum af te spreken waarop u met spelen kunt gaan beginnen. U wordt dan ontvangen en verder wegwijs gemaakt. Zie ook INSCHRIJFGELD.

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. De jaarcontributie zal in 2 termijnen (1 september en 1 maart) worden geïnd. Hiervoor ontvangt u ca. 4 weken voor de betaaldatum een factuur per email.
Bij aanvang van een lidmaatschap wordt de eerste contributie pro-rata voor de dan geldende termijn berekend.

Leden van The Flying Shuttle betalen de volgende jaarcontributie (per 1 augustus 2018):

Per 1-8-2019 Per 1-8-2020
Jeugd tot en met 11 jaar € 164,00 € 164,00
Jeugd 12 tot en met 17 jaar € 204,00 € 204,00
Jeugd 12 tot en met 17 jaar + 1x seniorentraining (geen senioren competitie) € 276,00 € 276,00
Recreatiespelers – senioren € 184,00 € 184,00
Competitiespelers  trainingsgroep B € 362,00 € 362,00
Competitiespelers trainingsgroep A € 424,00 € 424,00
Bijzondere tarieven:
Gezinstarief junior  (vanaf 4e gezinslid, laagste tarief) € 154,00 € 154,00
Gezinstarief senior  (vanaf 4e gezinslid, laagste tarief) € 154,00 € 154,00
Bestuursleden € 112,00 € 112,00
Zwangerschap, blessure e.d. (na aanvraag bij het bestuur) € 60,00 € 60,00
Donateurs / Rustend lid € 30,00 € 30,00

Uitsluitend door dit 6 weken vóór de nieuwe lidmaatschapstermijn schriftelijk aan te vragen bij de ledenadministratie én de desbetreffende commissie te informeren, kan men in aanmerking komen voor een bijzonder tarief. Bij aanvraag dienen de reden, evt. tijdsduur enz. te worden vermeld.

Bondsbijdrage
De verplichte jaarlijkse bondscontributie voor de Badminton Nederland bedraagt € 11,00 voor alle leden.
Daarnaast wordt er per bonds- en regiocompetitiespeler een opslag geheven van € 55,00 en voor regio-jeugdcompetitiespeler een opslag van € 30,00.
Deze bedragen worden verrekend met de contributietermijn 1 september. De opslag voor de jeugdcompetitie per 1 maart.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.  Zodra dit bedrag op: rekeningnr. NL91INGB0001997164, t.n.v. Penn. Badmintonvereniging The Flying Shuttle, Barendrecht is bijgeschreven, krijgt u bericht van de ledenadministratie.

Vanaf de eerste speelgelegenheid (zie: WAT IS DE AANMELDINGSPROCEDURE) mag dan 3 weken achtereenvolgend worden proef gespeeld. Daarna gaat zonder uw tegenbericht automatisch de contributieheffing in.
Bent u beginner dan kunt u zich opgeven voor een introductietraining. Deze training van ca. 6 avonden, duurt ca. 1 uur. De extra kosten hiervoor bedragen € 24,00.

Beëindigen lidmaatschap
Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:
Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
Volgens het Huishoudelijk Reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen twee maanden vóór afloop van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni). Opzeggen kan alleen via het opzegformulier op onze website (www.tfsbarendrecht.nl). Vraag om een ontvangstbevestiging, anders is ons niet bekend dat u heeft opgezegd en blijft u contributie verschuldigd! Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus niet mogelijk!

Voor het einde van het seizoen worden door onze vereniging vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal. het contracteren van trainers, het bestellen van shuttles en andere zaken. Daarom is het niet  mogelijk het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar te beëindigen en zal opzegging pas ingaan aan het einde van een verenigingsjaar. Restitutie van contributie i.v.m. blessures e.d. wordt niet verleend.

Privacyverklaring
The Flying Shuttle gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.