Waar wordt gespeeld?
Er  wordt gespeeld in de Sporthal Lagewei aan de Ploegwei 3 te Barendrecht op:

maandag van 19.15 – 21:45 uur senioren – recreatie vrijspelen
dinsdag van 19.30 – 22.00 uur senioren-competitietraining
woensdag van 18.30 – 20.00 uur jeugdtraining
donderdag van 19.15 – 21.45 uur senioren – recreatie vrijspelen
vrijdag van 19.30 – 22.00 uur senioren-competitietraining
zaterdag van 09.30 – 11.30 uur jeugdtraining (twee groepen van 1 uur)

Jeugdleden vanaf 16 jaar mogen, in overleg met de trainer, met de senioren meespelen.
Op erkende feestdagen en tijdens de grote schoolvakantie is de sporthal gesloten. zie ook de agenda.

Wat is de aanmeldingsprocedure?
Zodra het aanmeldingsformulier is ontvangen bij de ledenadministratie en deze bericht heeft ontvangen van de penningmeester dat het inschrijfgeld is bijgeschreven zal contact met u worden opgenomen om een datum af te spreken waarop u met spelen kunt gaan beginnen. U wordt dan ontvangen en verder wegwijs gemaakt.

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. De jaarcontributie zal in 2 termijnen (1 september en 1 maart) worden geïnd. Hiervoor ontvangt u ca. 4 weken voor de betaaldatum een factuur per email.
Bij aanvang van een lidmaatschap wordt de eerste contributie pro-rata voor de dan geldende termijn berekend.

Leden van The Flying Shuttle betalen de volgende jaarcontributie (per 1 augustus 2024):

Per 1-8-2024
Jeugd tot en met 11 jaar zonder competitie € 190,00
Jeugd tot en met 11 jaar met competitie € 230,00
Jeugd 12 tot en met 17 jaar zonder competitie € 237,00
Jeugd 12 tot en met 17 jaar met competitie € 276,00
Recreatiespelers – senioren € 215,00
Competitiespelers € 495,00
Competitiespelers 1x trainen zonder competitie € 250,00
Competitiespelers 2x trainen zonder competitie € 325,00
Donateurs / Rustend lid € 34,00
Bestuursleden en commissie leden krijgen korting op hun contributie

Uitsluitend door dit 6 weken vóór de nieuwe lidmaatschapstermijn schriftelijk aan te vragen bij de ledenadministratie én de desbetreffende commissie te informeren, kan men in aanmerking komen voor een bijzonder tarief. Bij aanvraag dienen de reden, evt. tijdsduur enz. te worden vermeld.

Bondsbijdrage
De verplichte jaarlijkse bondscontributie voor de Badminton Nederland bedraagt € 17,40 voor alle leden.

Beëindigen lidmaatschap
Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:
Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
Volgens het Huishoudelijk Reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen twee maanden vóór afloop van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni). Opzeggen kan alleen via het opzegformulier op onze website (www.tfsbarendrecht.nl). Vraag om een ontvangstbevestiging, anders is ons niet bekend dat u heeft opgezegd en blijft u contributie verschuldigd! Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus niet mogelijk!

Voor het einde van het seizoen worden door onze vereniging vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal. het contracteren van trainers, het bestellen van shuttles en andere zaken. Daarom is het niet  mogelijk het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar te beëindigen en zal opzegging pas ingaan aan het einde van een verenigingsjaar. Restitutie van contributie i.v.m. blessures e.d. wordt niet verleend.

Privacyverklaring
The Flying Shuttle gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.