Missie

The Flying Shuttle Barendrecht (TFS) is een badmintonvereniging die haar leden faciliteiten biedt om de badmintonsport uit te oefenen en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen binnen deze sport.

TFS is zowel een recreatieve als competitieve vereniging waar sportiviteit hand in hand gaat met gezelligheid en sfeer. Daarbij heeft de vereniging ook een sociaal maatschappelijke functie. TFS heeft een klimaat waarin leden als vrijwilliger bereid zijn om de vereniging te dragen en te ondersteunen. Deze vrijwilligers dragen bij aan de ontwikkeling van teamspirit, sportiviteit en gemoedelijkheid.

Om de ontwikkeling van TFS te ondersteunen zullen er contacten worden aangegaan en onderhouden met externe partijen1) met als doel dat zij de vereniging gunstig tegemoet zullen treden.

Visie

TFS heeft de ambitie om als vereniging te groeien in ledenomvang en bekendheid. Deze ambitie uit zich in het aantrekkelijk zijn voor recreatieve spelers, het versterken van zijn regionale positie en het spelen op nationaal niveau te behouden. Dit wordt bereikt door diverse faciliteiten te bieden aan de leden om de badmintonsport uit te oefenen en zich te ontwikkelen op elk gewenst niveau.

Badminton
TFS biedt een ruim aanbod van badmintonactiviteiten aan dat past bij de behoeften en het niveau van de diverse spelersgroepen. Elke spelersgroep bestaat uit spelers van verschillende leeftijden, diverse speelniveaus en heeft binding met de vereniging. Bovendien zorgen activiteiten ervoor dat er een goede overgang en integratie aanwezig is tussen spelersgroepen.

Recreanten
Het recreatieve badmintonnen bij TFS draait om speelplezier en uitdaging. De partijen worden ingedeeld, zodat er uitdagende partijen ontstaan, iedereen met elkaar kan spelen en nieuwe leden makkelijk worden opgenomen.

Competitie
Bij de competitiespelers wordt op elk niveau naar een optimale prestatie gestreefd door een brede trainingsgroep. Het trainingsaanbod is, zowel kwalitatief als kwantitatief, aantrekkelijk. Zowel de (talentvolle) jeugdspelers als de volwassenen krijgen voldoende mogelijkheden om te spelen op hun gewenste niveau en zich verder te ontwikkelen.

Jeugd
Bij de jeugd van TFS wordt een goede basis van tactiek en techniek aangeleerd van het badminton spel, ongeacht de leeftijd van de kinderen. Groei en ontwikkeling voor elk kind is mogelijk door de diverse trainingsgroepen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling bij de jeugd om talentvolle jeugdspelers door te laten stromen naar de senioren. De overstap naar seniorencompetitie of recreatief badmintonnen wordt gestimuleerd en ondersteund. Onderlinge gezelligheid, sportiviteit en spelen met een grote glimlach is bij de jeugdspelers van TFS de essentie van badminton.

Activiteiten
TFS is een gezellige vereniging waar verschillende (neven)activiteiten worden georganiseerd, waaraan spelers uit de diverse spelersgroepen (kunnen) deelnemen en elkaar op de vereniging tegenkomen. Het doel van deze activiteiten is het bevorderen van de integratie, het clubgevoel en de saamhorigheid.

Organisatie
De bestuurssamenstelling binnen TFS is een goede afspiegeling van de leden. Het bestuur stelt zich open en proactief op. TFS is een financieel gezonde vereniging en streeft naar een sluitende begroting.

1) Onder externe partijen vallen onder meer gemeente Barendrecht, andere gebruikers van de kantine, andere sportverenigingen in Barendrecht, andere badmintonverenigingen in de regio, Badminton Nederland en (potentiële) sponsoren.