Privacyverklaring B.V. The Flying Shuttle
The Flying Shuttle (TFS) is zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de verwerking van persoonsgegevens door TFS.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Oftewel, informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is.

Wanneer registreert The Flying Shuttle persoonsgegevens?
The Flying Shuttle registreert persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Bij informatieverzoek via email (naam en e-mailadres)
 • Naar aanleiding van telefonisch contact (naam en telefoonnummer)
 • Het aangaan van een lidmaatschap (zie volgend kopje)

 Welke persoonsgegevens verwerkt The Flying Shuttle?
TFS verzamelt de volgende persoonsgegevens van al haar leden:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 Wat doet The Flying Shuttle met deze gegevens?
The Flying Shuttle gebruikt deze gegevens om haar ledenbestand in kaart te brengen, contributie te innen, Badminton Nederland te informeren, een nieuwsbrief te sturen en om personen uit te nodigen voor events. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor het maken van het bardienstrooster en het aanvragen van subsidies bij de gemeente.

Beeldmateriaal
In de sporthal van The Flying Shuttle kunnen ten alle tijden foto’s worden gemaakt voor promotiedoeleinden voor de badmintonclub, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van het eerste team of andere events. Een verzoek tot het verwijderen van een foto mag u schriftelijk indienen via info@tfsbarendrecht.nl. The Flying Shuttle beslist of het verzoek gehonoreerd wordt, hierbij worden de belangen van alle partijen afgewogen.

Bewaart The Flying Shuttle deze gegevens?
The Flying Shuttle bewaart persoonsgegevens voor informatiedoeleinden en uitnodigingen voor events, zoals een reünie. Bent u geen lid meer en wilt u dat The Flying Shuttle uw gegevens wist? Dit kunt u doorgeven via info@tfsbarendrecht.nl

 Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De persoonsgegevens worden veilig bewaard door de ledenadministrateur in een administratiesysteem.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van onderstaande gevallen:

 • De persoonsgegevens van leden worden gedeeld met Badminton Nederland, daar leden aangemeld dienen te worden bij de Bond (nodig voor een bondsnummer)
 • Contactgegevens van competitiespelers worden gedeeld met andere competitiespelers teneinde invalverzoeken
 • De persoonsgegevens van leden worden gedeeld met Bardiensten.nl ten behoeve van het bardienstrooster
 • De persoonsgegevens van leden worden gedeeld met de gemeente Barendrecht ten behoeve van het aanvragen van subsidies

Wat zijn de rechten van leden?
Leden hebben onderstaande rechten, enkel omtrent hun eigen persoonsgegevens:

 • Inzage in hun persoonsgegevens
 • Verzoek tot correctie van persoonsgegevens
 • Verzoek tot beperking van registratie van persoonsgegevens
 • Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens (betekent beëindiging lidmaatschap)
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

Wijzigingen
The Flying Shuttle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen?
Voor vragen over deze privacy verklaring, is The Flying Shuttle bereikbaar via het e-mailadres info@tfsbarendrecht.nl

Voor meer informatie omtrent privacy wetgeving, is de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Identiteit- en contactgegevens:
Badmintonvereniging The Flying Shuttle
Postbus 131, 2990 AC  Barendrecht
E-mailadres: info@tfsbarendrecht.nl

Sporthal Lagewei
Ploegwei 3, 2992 ZC  Barendrecht
Tel: 0180-787826

KvK-nummer: 41135464