Door het invullen en opsturen van onderstaande gegevens, geeft u te kennen ingeschreven te willen worden als lid van Badmintonvereniging The Flying Shuttle en akkoord te gaan met het vermelde in het Huishoudelijk Reglement van TFS.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

Er wordt contact met u opgenomen zodra het inschrijfformulier is ontvangen. Er wordt dan met u een datum afgesproken wanneer u 3x achtereenvolgend kan beginnen met proefspelen. Na 3x proefspelen gaat zonder uw tegenbericht automatisch het lidmaatschap en de contributie-heffing in.

Bij onze vereniging bestaat een verenigingsverplichting. Ieder lid dient per seizoen bardiensten te vervullen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij zich beschikbaar stellen voor diverse verenigingstaken (zoals bijvoorbeeld jeugdbegeleiding, indelen tijdens speelavonden, het “lijnen” bij wedstrijden van team 1 en 2, etc.).

The Flying Shuttle gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie (Privacyverklaring).

  ManVrouw

  Roepnaam:

  Voorletters:

  Achternaam:

  Straat en huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Geboortedatum:

  E-mail:

  Heeft u al eerder badminton gespeeld?
  JaNee

  Zo ja, bij welke vereniging?

  Introductietraining (niet van toepassing voor jeugd):
  Ik wil deelnemen aan de introductietrainingIk neem niet deel aan de introductietraining

  Ik geef mij op als:
  Jeugdlid (tot 18 jaar)Recreant *)Competitiespeler

  Bent u al lid van de NBB voor dit jaar?
  JaNee

  Zo ja, wat is uw bondsnummer?

  Eventuele opmerkingen:

  *) t.b.v. het maken van een indeelkaartje, verzoeken wij u digitaal een pasfoto te sturen naar recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl (alleen voor recreanten).