Hierbij wil ik mijn lidmaatschap bij The Flying Shuttle per 1 augustus beëindigen.
Deze beëindiging dient uiterlijk 1 juni bij de ledenadministratie in bezit te zijn.
Bij afmelding na 1 juni is de volledige contributie van het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

  Volledige naam:

  E-mail:

  Reden afmelding

  Wat zou er verbeterd moeten/kunnen worden?

  Wat heeft u als positief ervaren?

  Opmerkingen