Bestuur

Michael Loos en Michel Jacobs Voorzitter voorzitter@tfsbarendrecht.nl
Vacature Secretaris info@tfsbarendrecht.nl
Rianne van Bergen Penningmeester penningmeester@tfsbarendrecht.nl
Sandy Bommeleyn Technische commissie TC@tfsbarendrecht.nl
Vacature Recreantencommissie RC@tfsbarendrecht.nl
Folkert Blaauw Jeugdcommissie JC@tfsbarendrecht.nl
Jeffrey Woudenberg Kantine commissie KC@tfsbarendrecht.nl
Vacature PR commissie PR@tfsbarendrecht.nl

Ondersteuning secretariaat
Karin Vocke Ledenadministratie ledenadministratie@tfsbarendrecht.nl

Technische Commissie (TC)

Frank Lugthart Voorzitter TC@tfsbarendrecht.nl
Maaike van den Dorpe Competitietfs@gmail.com
Boy van Eikeren

Recreanten Commissie (RC)

Vacature Voorzitter RC@tfsbarendrecht.nl
Maurice Wetzels Recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl
Theo van Oorschot Recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl

RC ondersteuning:
Maurice Wetzels Coördinator HWC HWC@tfsbarendrecht.nl

Jeugd Commissie (JC)

Folkert Blaauw Voorzitter JC@tfsbarendrecht.nl
Ger Kapsenberg
Bjorn Meskers
Michiel van Dijk

Kantine Commissie (KC)

Jeffrey Woudenberg Voorzitter KC@tfsbarendrecht.nl
Remco Franx
Elvira Dupont
Lisa Zwaaneveldt bardienst@tfsbarendrecht.nl

PR Commissie (PR)

Vacature Voorzitter PR@tfsbarendrecht.nl
Vacature
Vacature

Ondersteuning website
Thomas Dekker website website@tfsbarendrecht.nl

Kascontrole Commissie 2020-2021

Ronald Radder
Theo van Oorschot
Edwin Dekker Reserve

Externe commissies


Stichting Kantine Lagewei (SKL)

Piet Prins Voorzitter
Paul Woudenberg Penningmeester skl@tfsbarendrecht.nl
Sjaak Brouns Secretaris skl@tfsbarendrecht.nl