Bestuur en commissies

Bestuur

Michael Loos en Michel Jacobs Voorzitter voorzitter@tfsbarendrecht.nl
Elvira Dupont Secretaris info@tfsbarendrecht.nl
Rianne van Bergen Penningmeester penningmeester@tfsbarendrecht.nl
Miranda v.d. Horst Technische commissie TC@tfsbarendrecht.nl
Piet Prins Recreantencommissie RC@tfsbarendrecht.nl
Folkert Blaauw Jeugdcommissie JC@tfsbarendrecht.nl
Jeffrey Woudenberg Kantine commissie KC@tfsbarendrecht.nl
Vacature PR commissie PR@tfsbarendrecht.nl
Tom Blinde Algemeen bestuurslid

Ondersteuning secretariaat
Karin Vocke Ledenadministratie ledenadministratie@tfsbarendrecht.nl

 

Technische Commissie (TC)

Miranda v.d. Horst Voorzitter TC@tfsbarendrecht.nl
Peter Reniers Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretariaat@tfsbarendrecht.nl
Sandy Bommeleyn
Stefan Vissenberg
Vacature
Vacature

TC ondersteuning:
Stefan Vissenberg Manager team 1 team1@tfsbarendrecht.nl

 

Recreanten Commissie (RC)

Piet Prins Voorzitter RC@tfsbarendrecht.nl
Maurice Wetzels Recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl
Mark van Tilburg Recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl
Vacature Recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl
Vacature

RC ondersteuning:
Maurice Wetzels Coördinator HWC HWC@tfsbarendrecht.nl

 

Jeugd Commissie (JC)

Folkert Blaauw Voorzitter JC@tfsbarendrecht.nl
Wouter Eijgelsheim
Danielle Molier
Michel Jacobs

 

Kantine Commissie (KC)

Jeffrey Woudenberg Voorzitter KC@tfsbarendrecht.nl
Tom Blinde
Ravin Jhinkoe-Rai Inkoop
Elvira Dupont Bardienstregeling bardienst@tfsbarendrecht.nl
Arjan Kweekel Keukenploeg
Rick Laurens Keukenploeg
Freek Bras De Vriendenkring
Ruud Kremer De Vriendenkring

 

PR Commissie (PR)

Vacature Voorzitter PR@tfsbarendrecht.nl
Vacature
Vacature

Ondersteuning website
Thomas Dekker website website@tfsbarendrecht.nl

 

Kascontrole Commissie 2017-2018

Jeroen Karman
Theo van Oorschot
Edwin Dekker Reserve

 

Externe commissies


Stichting Kantine Lagewei (SKL)

Piet Prins Voorzitter
Paul Woudenberg Penningmeester skl@tfsbarendrecht.nl
Sjaak Brouns Secretaris skl@tfsbarendrecht.nl