Bestuur en commissies

Bestuur

Remco Bouts Voorzitter voorzitter@tfsbarendrecht.nl
Elvira Dupont Secretaris info@tfsbarendrecht.nl
Paul Woudenberg Penningmeester penningmeester@tfsbarendrecht.nl
Sjaak Brouns Ledenadministratie ledenadministratie@tfsbarendrecht.nl
Miranda v.d. Horst Technische commissie TC@tfsbarendrecht.nl
Piet Prins Recreantencommissie RC@tfsbarendrecht.nl
Folkert Blaauw Jeugdcommissie JC@tfsbarendrecht.nl
Jeffrey Woudenberg Kantine commissie KC@tfsbarendrecht.nl
Vacature PR commissie PR@tfsbarendrecht.nl

 

Technische Commissie (TC)

Miranda v.d. Horst Voorzitter TC@tfsbarendrecht.nl
Henriette Kweekel Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretariaat@tfsbarendrecht.nl
Cynthia v.d. Heuvel
Peter Reniers
Tom Bouwman
Stefan Vissenberg

TC ondersteuning:
Paul v.d. Haak Manager team 1 team1@tfsbarendrecht.nl

 

Recreanten Commissie (RC)

Piet Prins Voorzitter RC@tfsbarendrecht.nl
Susanne van Ravesteijn
Mark van Tilburg
Lenny Wondergem Recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl
Maurice Wetzels
Sandra Prins

RC ondersteuning:
Stijn Heijdenrijk Coördinator HWC HWC@tfsbarendrecht.nl

 

Jeugd Commissie (JC)

Folkert Blaauw Voorzitter JC@tfsbarendrecht.nl
Wouter Eijgelsheim
Danielle Molier
Michel Jacobs

 

Kantine Commissie (KC)

Jeffrey Woudenberg Voorzitter KC@tfsbarendrecht.nl
Tom Blinde
Ravin Jhinkoe-Rai Inkoop
Elvira Dupont Bardienstregeling bardienst@tfsbarendrecht.nl
Arjan Kweekel Keukenploeg
Rick Laurens Keukenploeg
Freek Bras (De Vriendenkring)

 

PR Commissie (PR)

Vacature Voorzitter PR@tfsbarendrecht.nl
Vacature
Vacature

 

Kascontrole Commissie 2017-2018

Jan Vet
Jeroen Karman
Theo van Oorschot Reserve

 

Externe commissies


Stichting Kantine Lagewei (SKL)

Piet Prins Voorzitter skl@tfsbarendrecht.nl
Paul Woudenberg Penningmeester skl@tfsbarendrecht.nl
Sjaak Brouns Secretaris skl@tfsbarendrecht.nl