Ieder senior-lid heeft de plicht minimaal 2 bardiensten ‘te draaien’, indien men hier geen gevolg aan wil geven dan is een bedrag van € 30,00 verschuldigd. Voor elke geplande bardienst, die niet wordt uitgevoerd, zonder aantoonbaar overleg met de barcommissie, wordt een boete in rekening gebracht van € 75,00.

Alle Bonds- en regiocompetitieteams (incl. reserves) draaien als team bardiensten. Dit wordt door het wedstrijdsecretariaat geregeld.

Per bardienst op de recreantenavonden wordt er één lid ingedeeld. Leden kunnen hun eigen bardienst invullen en bekijken door in te loggen via onderstaand scherm. Om in te loggen is de gebruikersnaam uw bondsnummer en een wachtwoord.
Als u voor de eerste keer inlogt is de gebruikersnaam uw bondsnummer en het wachtwoord uw postcode met hoofdletters (bijv. 2993XJ) en wordt u direct verwezen naar een pagina waar het e-mailadres ingevuld is en waar een nieuw wachtwoord ingevoerd moet worden.

Barboek.nl login
Bondsnummer:

Wachtwoord:


Leden die zichzelf niet hebben ingeschreven, worden ingedeeld op de overgebleven data.

Een week voor uw bardienst, krijgt u een herinneringsmail, waarin ook de codes voor de sleutelkluis en het alarm vermeld wordt. De sleutelbos zit in de sleutelkluis die in de beheerdersruimte hangt. Na afloop van de bardienst dient de sleutelbos daar ook weer terug te worden gehangen.

Ook dit jaar zijn wij genoodzaakt strenger op te treden bij het niet vervullen van uw bardienst. Wij verwachten dan ook van u als lid dat uw bardienst met plezier zult vervullen

Voor de meeste leden geldt, je draait eigenlijk te weinig bardienst om er routine in te krijgen. Zeker voor nieuwe leden is het belangrijk om goed kennis te kunnen nemen van de procedures die gelden voor het draaien van bardiensten. Daartoe heeft de bardienstcommissie een zeer duidelijke en puntsgewijze handleiding opgesteld. De handleiding ligt duidelijk zichtbaar achter de bar en het is raadzaam om deze, zeker in het begin, weer even goed door te lopen.
Aan het begin van het seizoen zijn er medewerkers van de bardienstcommissie aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Hoe de kantine te openen en sluiten staat in de mail die een week vóór de bardienst naar u wordt gestuurd. Of klik op “De kantine van openen tot sluiten…..”

Op de site www.nocnsf.nl/IVA kunt u als barvrijwilliger een 20 tal vragen doorlopen, waarna u bij een voldoende een IVA certificaat kunt uitdraaien. Dit certificaat zouden wij graag van u ontvangen, eventueel via de email: KC@tfsbarendrecht.nl .

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij die graag via ons e-mailadres: bardienst@tfsbarendrecht.nl