Bij het indelen van partijen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Alle spelers hebben evenveel recht om te spelen
  • Alle spelers kunnen ook ingedeeld worden om een partijschema in te delen
  • Het indelen is gebaseerd op “spelen – rusten – spelen – rusten”
  • Bij een meer dan dubbele bezetting hebben kun je er dus een partij naast gelegd worden
  • Verzoekpartijen worden in principe niet gehonoreerd
  • Om een nieuwe shuttle te verkrijgen dient de oude shuttle te worden ingeleverd
  • Jeugdleden vanaf 16 jaar mogen, in overleg met de trainer, op senioren speeldagen spelen
  • De klok wordt op 22 minuten gezet. 20 minuten spelen, 2 minuten wisselen

Dit betekent dus, dat iedereen (recreanten, competitiespelers en jeugd >16 jaar) elke speeldag kan spelen. Zijn er meer dan 72 spelers (2 x 9 banen x 4 spelers = 72) aanwezig, dan is er sprake van een dubbele bezetting.

Op het moment, dat er voldoende banen vrij zijn en het met het indelen van de partijen uit komt, zullen er aan het einde van de speelavond wel mogelijkheden ontstaan voor verzoekpartijen.

NB:
Als er banen worden onttrokken t.b.v. trainingen en/of competities, dan dient de berekening van de dubbele bezetting aangepast te worden.
HWC-competitieteams hebben recht op 1 baan. Als er voldoende banen vrij zijn, kan er een 2e baan gebruikt worden.

PS:
Het opzetten en afbreken van de banen is geen taak van de indelers maar van de spelers zelf.