Nieuwsbrief Recreantencommissie

Hoeksche Waardcompetitie

Ook in het nieuwe seizoen 2019-2020 kunnen recreanten van onze vereniging weer deelnemen aan de Hoeksche Waardcompetitie. Afgelopen seizoen hebben we met 2 teams op verschillende niveaus deelgenomen. We hopen dat er komend seizoen weer meer teams kunnen worden gevormd. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan in ieder geval voor 15 juni 2019 aan. Geef ook even aan of je als vast teamlid of als reserve wilt fungeren. Je mag je uiteraard ook als team in zijn geheel aanmelden. Laat dan één iemand even een mai l sturen met alle namen erin van de personen die in dat team willen spelen (incl. reserves).

Thuis spelen we altijd op de donderdagavond, uitwedstrijden kunnen op wisselende avonden worden gespeeld. Echter altijd op doordeweekse avonden.

Maurice Wetzels is namens de Recreantencommissie de coördinator voor de HWC. Na de sluitingsdatum zal Maurice iedereen op de hoogte stellen van de definitieve samenstelling van de teams.

Aanmelden via:

 recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl

 

Indelen

We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het werken met vaste indelers. De indeelploeg krijgt steeds meer routine in het indelen van de partijen en onderling wordt er geruild als een keer iemand niet kan.

Het is ons al bekend dat er in ieder geval 2 indelers op de maandagavond gaan stoppen. Mochten er nog meer indelers ermee willen stoppen komend seizoen geef dat dan ook even door aan het E-mailadres van de RC voor 15 juni 2019.  Ook als je je op wilt geven als indeler, dan kan dit via dit adres. We hebben in ieder geval minimaal 2 nieuwe indelers nodig om dezelfde bezetting als dit jaar te kunnen garanderen. Zoals bekend hoef je geen bardienst te draaien, als je indeelt.

 

Recreanten- cq. beginnerstrainingen

De trainingen onder leiding van Kristey zijn positief ervaren. Dit gaan we ongetwijfeld komend seizoen weer herhalen. Ook bestaat er bij voldoende belangstelling altijd de mogelijkheid voor beginners om de kneepjes van het badminton onder de knie te kunnen krijgen. Hierover volgt meer info bij het seizoensbegin.

 

Slottoernooi

Aangezien er door de jubileumcommissie al een toernooi wordt georganiseerd t.g.v. het 65-jarig bestaan van onze vereniging heeft de RC besloten om niet vlak erachteraan nog een slottoernooi te organiseren. We overwegen momenteel om misschien het nieuwe seizoen met een “Starttoernooi” te openen. De plannen hiervoor worden nog uitgewerkt en een exacte datum volgt binnenkort.

 

Voor vragen etc. kunnen jullie altijd contact opnemen met:

 

Piet Prins

Sandra Prins

Mark van Tilburg

Maurice Wetzels

Of met recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl

Geef een reactie