Mededeling van de ledenadministratie

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
Volgens het Huishoudelijk Reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren uiterlijk twee maanden vóór afloop van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni). Opzeggen kan alleen via het opzegformulier op onze website (www.tfsbarendrecht.nl).  Anders is ons niet bekend dat u heeft opgezegd en blijft u contributie verschuldigd! U ontvangt dan ook een ontvangstbevestiging.
Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus niet mogelijk!

Geef een reactie