Yearly Archives: 2019

Feestdagen

Beste leden,

Fijne feestdagen en alvast een goed nieuwjaar. Voor de komende dagen: tweede kerstdag is er geen badminton en 30 december is het oliebollentoernooi. Mocht u niet meedoen aan het toernooi verwelkomen wij u graag weer in 2020.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TFS

 

Lagewei werkzaamheden

In november gaan er werkzaamheden plaats vinden aan de douche installatie van sporthal Lagewei. De douche installatie wordt vervangen. Dat gebeurt gefaseerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De planning is als volgt:

        Kleedkamer 1                   25 en 26 november

        Kleedkamer 2                   27 en 28 november

        Kleedkamer 3                   29 november en 2 december

        Kleedkamer 4                   2 en 3 december

        Kleedkamer 5                   4 en 5 december

        Kleedkamer 6                   5 en 6 december

        Scheidsrechterruimte     6 december

De verwachting is dat de werkzaamheden sneller gaan dan de gemeente in de planning hebben opgenomen. Bij de nieuwe douche installaties worden de douchekoppen eenmaal per 72 uur automatisch doorgespoeld om langdurig stilstaand water (legionella) te voorkomen. Wordt er elke dag gebruik gemaakt van de douches, dan spoelt de installatie niet automatisch. De uiteindelijke instelling zal zijn dat er in de nachtelijke uren gespoeld gaat worden. Tot die tijd kunnen de momenten van spoelen variëren. De temperatuur van het water is douchetemperatuur (38 gr.).

Met vriendelijke groet,

Elvira Dupont, secretaris TFS 

Gratis sportles bij badmintonclub TFS

Van 23 tot en met 29 september is het weer nationale sportweek en The Flying Shuttle Barendrecht doet hieraan mee. Heeft u altijd al een keer willen badmintonnen, wilt u na badmintonnen op de camping het nu serieuzer aanpakken of wilt u uw oude sport weer oppakken? Dan kunt u bij The Flying Shuttle terecht!

The Flying Shuttle is een badmintonvereniging voor jong en oud en van beginnend tot het (bijna) hoogste niveau. De vereniging heeft een jeugd afdeling, die ook meedoet aan de jeugdcompetitie. De jeugd speelt op zaterdagochtend, maar voor selectie jeugdspelers zijn er extra trainingen op doordeweekse dagen en is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de badmintonschool.

Senioren kunnen terecht op maandag- en donderdagavond, waar op donderdagavond training gegeven wordt voor (beginnende) leden. Ook wordt er mee gedaan aan competitie voor senioren op verschillende niveaus. Competitiespelers trainen op dinsdag- en vrijdagavond.

Heeft u interesse dan kunt u tijdens de nationale sportweek gratis een keer meespelen. Senioren zijn welkom op maandag 23 september van 19.30-22.00 uur. Er is sprake van vrije inloop, waarbij u zich kunt melden bij de indeeltafel waarna u wordt ingedeeld om met partijen mee te spelen.
Jeugdspelers kunnen zaterdag 28 september van 9.00-10.30 uur meetrainen en partijen spelen.

Het enige dat u mee hoeft te nemen zijn sportkleren en zaalschoenen. Een badmintonracket kunt u bij ons lenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@tfsbarendrecht.nl. Hopelijk kunnen we u welkom heten op 23 of 28 september.

Heeft u interesse om badminton te komen spelen, maar komt deze datum niet uit? Ook dan kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd emailadres. Wij wensen u een sportieve week.

Zomerbadminton

Beste badmintonners,

Vanaf donderdag 25 juli 2019 organiseert TFS Barendrecht zomerbadminton. Spelers uit de hele regio en op alle niveaus zijn welkom. Een losse avond meedoen kost 4,50 per keer. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Let op: a.s. maandag (22 juli 2019) is de sporthal gesloten.

Hieronder vindt u meer informatie over het zomerbadminton. Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Teamtoernooi BC De Tunnel

Beste badmintonliefhebbers,

Wij nodigen jullie van harte uit voor het Recreanten Teamtoernooi voor senioren op zaterdag 26 oktober 2019.

 

Inschrijven kan vanaf 1 juni a.s., op onze website vind je het inschrijfformulier http://www.bcdetunnel.nl/inschrijven_teamtoernooi_2019/
Hierbij schrijven wij ons in voor het recreanten teamtoernooi op zaterdag 26 oktober 2019 bij badmintonclub De Tunnel.
www.bcdetunnel.nl
Tot zondag 29 september kan er worden ingeschreven, tenzij het toernooi eerder vol is.

Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst en zal afgestemd worden op het aantal inschrijvingen per speelsterkte.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om van de indeling af te wijken.

Een team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren en maximaal uit 3 dames en 3 heren, die jullie geheel naar eigen inzicht of over de dag kunnen inzetten.

Er wordt niet gespeeld volgens een afvalsysteem, dus je bent de hele dag verzekerd van het spelen van leuke partijen!

Er wordt gespeeld van 09.00-17.00 uur volgens een strak tijdschema met speelrondes van elk 1 uur en 30 minuten.

Tijdens een speelronde worden er een herendubbel, een damesdubbel en twee gemengd-dubbels gespeeld.

Per partij worden er maximaal 2 sets gespeeld en geen verlenging (max. 21 punten). Voor elke gewonnen set krijg je een setpunt. 

Als een set door tijdgebrek niet kan worden uitgespeeld en er wordt gelijk geëindigd, krijgen beide teams 0,5 punt.

Het inschrijfgeld bedraagt 45,- euro per team, te voldoen door de teamcaptain aan de wedstrijdtafel.

Speellocatie:
Sporthal “De Tienvoet”
Tienvoet 2
3274 BN Heinenoord
Telefoon: 0186-601083

Graag tot ziens op 26 oktober 2019!

Namens de Toernooicommissie BC De Tunnel,

Marcel en Cees

Update HWC

De Hoeschewaardcompetitie laat ons het volgende weten:
 
Er is een vraag bij ons binnen gekomen met betrekking tot het 
samenstellen van senioren teams voor komend seizoen. De spoeling is soms erg dun v.w.b. dames maar ook wel eens v.w.b. de heren. 
 
Als er dus links en rechts niks meer te halen is bij andere verenigingen lijkt de inzet 
van BN spelers(sters) een oplossing.
 
En eigenlijk vinden wij dat ook. En aangezien wij al een beweging richting 
deelname van BN spelers(sters) hebben gemaakt, lijkt ons de nu voorgestelde beweging niet op echte bezwaren te kunnen stuiten.
 
Wij gaan komend seizoen op verzoek dispensaties verlenen ten aanzien van 
regel 1 en 2. Let op wel vooraf dispensatie aanvragen o.v.v.  speelniveau bij BN.
 
Voor komend seizoen passen wij de regels als volgt aan:
 
Was:
1. BN-competitiespelers(sters) mogen niet aan de HW-competitie deelnemen. 
Uitzondering voor poule A omdat deze poule een
    tekort heeft aan deelnemende teams.
 
Wordt voor dit seizoen:
1. BN-competitiespelers(sters) mogen aan de HW-competitie deelnemen.
 
Deelname als volgt:
HWC A poule uit 4e klasse / lager mag wordt Divisie 7* / lager mag
HWC B poule uit 5e klasse / lager mag wordt Divisie 8* / lager mag
HWC C poule uit 7e klasse / lager mag wordt Divisie 9* / lager mag
HWC D poule en HWC E poule geen BN competitiespelers(sters)toegestaan.
 
* Divisies gemengde competitie van Divisie Zuid-West zijn uitgangspunt.
 
Was:
2. Reserve BN-spelers(sters) mogen wel aan de HW-competitie deelnemen. Zij mogen echter maximaal vier keer bij deBN-competitie invallen. Bij meer dan vier keer worden zij van verdere deelname aan de HW- competitie buitengesloten.
Zie ook 1.
 
Als er geen HWC reservisten beschikbaar zijn ook niet van de algemene HWC 
reservelijst dan mogen BN competitiespelers(sters) ingezet worden conform onderstaand staatje:
 
HWC A poule invallers uit 4e klasse / lager mag wordt Divisie 7* / lager mag
HWC B poule invallers uit 5e klasse / lager mag wordt Divisie 8* / lager mag
HWC C poule invallers uit 7e klasse / lager mag wordt Divisie 9* / lager mag
HWC D poule en HWC E poule geen BN competitiespelers(sters)toegestaan.
 
* Divisies gemengde competitie van Divisie Zuid-West zijn uitgangspunt.
 
De BN competitiespelers(sters) moeten wel aan het begin van het seizoen 
opgegeven zijn als reservespeler(ster) o.v.v. “bond”
 
Wordt voor dit seizoen:
2. BN-spelers(sters) mogen invallen bij de HW-competitie.
 
Als er geen HWC reservisten beschikbaar zijn ook niet van de algemene HWC 
reservelijst dan mogen BN competitie-
spelers (sters) ingezet worden conform onderstaand staatje:
HWC A poule invallers uit 4e klasse / lager mag wordt Divisie 7* / lager mag
HWC B poule invallers uit 5e klasse / lager mag wordt Divisie 8* / lager mag
HWC C poule invallers uit 7e klasse / lager mag wordt Divisie 9* / lager mag
HWC D poule en HWC E poule geen BN competitiespelers(sters)toegestaan.
 
* Divisies gemengde competitie van Divisie Zuid-West zijn uitgangspunt.
 
De BN competitiespelers(sters) moeten wel aan het begin van het seizoen 
opgegeven zijn als speler(ster) o.v.v. “bond”
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maurice Wetzels via HWC@tfsbarendrecht.nl

Nieuwsbrief Recreantencommissie

Hoeksche Waardcompetitie

Ook in het nieuwe seizoen 2019-2020 kunnen recreanten van onze vereniging weer deelnemen aan de Hoeksche Waardcompetitie. Afgelopen seizoen hebben we met 2 teams op verschillende niveaus deelgenomen. We hopen dat er komend seizoen weer meer teams kunnen worden gevormd. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan in ieder geval voor 15 juni 2019 aan. Geef ook even aan of je als vast teamlid of als reserve wilt fungeren. Je mag je uiteraard ook als team in zijn geheel aanmelden. Laat dan één iemand even een mai l sturen met alle namen erin van de personen die in dat team willen spelen (incl. reserves).

Thuis spelen we altijd op de donderdagavond, uitwedstrijden kunnen op wisselende avonden worden gespeeld. Echter altijd op doordeweekse avonden.

Maurice Wetzels is namens de Recreantencommissie de coördinator voor de HWC. Na de sluitingsdatum zal Maurice iedereen op de hoogte stellen van de definitieve samenstelling van de teams.

Aanmelden via:

 recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl

 

Indelen

We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het werken met vaste indelers. De indeelploeg krijgt steeds meer routine in het indelen van de partijen en onderling wordt er geruild als een keer iemand niet kan.

Het is ons al bekend dat er in ieder geval 2 indelers op de maandagavond gaan stoppen. Mochten er nog meer indelers ermee willen stoppen komend seizoen geef dat dan ook even door aan het E-mailadres van de RC voor 15 juni 2019.  Ook als je je op wilt geven als indeler, dan kan dit via dit adres. We hebben in ieder geval minimaal 2 nieuwe indelers nodig om dezelfde bezetting als dit jaar te kunnen garanderen. Zoals bekend hoef je geen bardienst te draaien, als je indeelt.

 

Recreanten- cq. beginnerstrainingen

De trainingen onder leiding van Kristey zijn positief ervaren. Dit gaan we ongetwijfeld komend seizoen weer herhalen. Ook bestaat er bij voldoende belangstelling altijd de mogelijkheid voor beginners om de kneepjes van het badminton onder de knie te kunnen krijgen. Hierover volgt meer info bij het seizoensbegin.

 

Slottoernooi

Aangezien er door de jubileumcommissie al een toernooi wordt georganiseerd t.g.v. het 65-jarig bestaan van onze vereniging heeft de RC besloten om niet vlak erachteraan nog een slottoernooi te organiseren. We overwegen momenteel om misschien het nieuwe seizoen met een “Starttoernooi” te openen. De plannen hiervoor worden nog uitgewerkt en een exacte datum volgt binnenkort.

 

Voor vragen etc. kunnen jullie altijd contact opnemen met:

 

Piet Prins

Sandra Prins

Mark van Tilburg

Maurice Wetzels

Of met recreantencommissie@tfsbarendrecht.nl